เชิญลงโฆษณาฟรี

สำหรับท่านที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วขอเชิญลงโฆษณาฟรี
รายละเอียดดังนี้
ลงโฆษณาฟรี

6/21/2011

โรงเรียนกวดวิชา

การเรียนเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป้ฯพื้นฐานของชีวิตและอนาคต ทุกวันนี้ เด็กนิยมไปเรียนกวดวิชากันมากๆ ปีหนึ่งๆมีนักเรียนมากมาย และจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนกวดวิชาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน เพราะผู้ปกครองต่างก็มีความต้องการให้ลูกหลานของตนเองได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัญที่มีชื่อเสียง
แต่เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันมีอยู่สูง ดังนั้นผู้ปกครองจึงต่างผลักดันให้ลูกหลานเข้าเรียนพิเศษตามโรงเรียนกวดวิชาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และโรงเรียนกวดวิชา “เจี๋ย” ก็นับเป็นอีกหนึ่งสถาบันกวดวิชาที่ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียนอย่างล้นหลาม

โรงเรียนกวดวิชา
ภาพจากjiaacademy.com/jia.php

โรงเรียนกวดวิชาเจี๋ยเตรียมขยายสาขาแฟรนไชส์ กระจายการศึกษาให้ถึงเด็กทั่วภูมิภาค
ความต้องการกวดวิชาของเด็กนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ทำให้โรงเรียนกวดวิชา “เจี๋ย” มีแนวคิดที่จะเปิดแฟรนไชส์ขึ้น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และมีเวลาทบทวนบทเรียน หรือมีเวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้น
เพราะเชื่อว่าการเรียนกวดวิชาเพิ่มในพื้นที่ใกล้บ้านหรือใกล้โรงเรียนในจังหวัดนั้นๆ จะทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด ไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่
ผู้ทำให้มีสมาธิในการเรียนดีขึ้นและเด็กอยู่ในสายตาผูปกครองอย่างใกล้ชิด

สำหรับคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนหรือแฟรนไชส์ซีนั้น คือ

1. ผู้ร่วมลงทุนต้องมีทัศนคติ ความคิดในการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยเป็นสำคัญ
มาช่วยกันคิดช่วยกันทำให้เด็ก ๆ มีโรงเรียนกวดวิชาที่ดีใกล้บ้าน
2. ต้องมีตึกและมีสถานที่พร้อม ส่วนในเรื่องโลเคชั่นเราจะช่วยดูให้ว่าคุณควรเปิดโลเกซั่นไหน
ซึ่งปัจจัยที่เรามองนั้น ได้แก่ สถานที่ดังนั้นมีโรงเรียนกวดวิชาไหม เป็นพื้นที่ใกล้โรงเรียนไหม ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องคุยกัน สำหรับสาขาในต่างจังหวัดเราให้คนในพื้นที่ในจังหวัดนั้นเป็นเจ้าของแฟรนไชส์
สมมติว่าเราจะเปิดแฟรนไชส์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าของก็ต้องเป็นคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะว่าถ้าเป็นคนในจังหวัดนั้นๆ จะมีข้อได้เปรียบ

แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิซาเจี๋ยก็เช่นกันแม้ศักยภาพและความพร้อมที่จะขยายสาขาแฟรนไชส์ให้กับผู้ลงทุนมีจำนวนมาก
แต่สถาบันก็จำกัดแฟรนไชส์ไว้เพียงแต่ 30 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการคุมคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมตามที่กำหนดจึงมีสิทธิ์ลงทุนก่อนใคร


สำหรับรูปแบบในการเปิดแฟรนไชส์นั้น แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบ STAND ALONE เป็นอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยได้ทุกชั้น หรือเป็นเจ้าของอาคารพาณิซย์เอง หรือมีสัญญาเช่า 5 ปีขึ้นไป
2. รูปแบบ SHOP ตั้งอยู่ในอาคารของศูนย์การค้า อาคาร สำนักงาน และโครงการพลาซ่า มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป ภายในห้องมีการจัดสรรขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจนและมีสัญญาเช่า 3 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเราแบ่งเป็น 3 ส่วน
1. ค่าแฟรนไชส์
2. ค่าตกแต่งสถานที่
3. ค่าเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD เป็นต้น
ซึ่งค่าลงทุนเบื้องต้นประมาณ 3.2 ล้าน บาท - 3.8 ล้านบาท

ซึ่งเรากำหนดจุดคุ้มทุนในการลงทุนไว้ 3-3.5 ปี โดยมีอายุสัญญาแฟรนไชส์ 6 ปี หลังจากนั้นจะต่ออายุทุก ๆ 3 ปี
ส่วนในเรื่องการตกแต่งนั้นเป็นไปตามการดำเนินงานภายใต้การควบคุมของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อให้แฟรนไชส์ซีมีรูปแบบร้านที่สวยงามเหมาะสมกับทำเลที่ตั้งและกลุ่มเป้าหมาย
โดยมีโครงสร้างที่ปลอดภัยเหมือนสาขา ต้นแบบที่สยามสแควร์ทุกอย่าง ซึ่งเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับจุดนี้มาก เพราะเรามองว่าโรงเรียนนอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการแล้ว
จะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ถูกต้องตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับจุดเด่นของแฟรนไซส์โรงเรียนกวดวิชา เจี๋ย นั้นคือ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเป็นการลงทุนระยะยาว แน่นอนว่าไม่ใช่ธุรกิจแบบเสือนอนกิน
ผู้ลงทุนจะต้องร่วมมือกับทางสถาบันในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ของตนสำหรับในเรื่องการบริหารจัดการนั้น ทางสถาบันจะบริหารจัดการให้ทั้งหมด
รวมถึงพนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เราก็เป็นคนจัดหาและจ่ายเงินเดือนให้ แฟรนไชส์ซีไม่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องระบบและการบริหารเลย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-252-4848, 0-2255-3847, 0-2253-7825, 08-1686-0807 หรือ www.jia-math.net