เชิญลงโฆษณาฟรี

สำหรับท่านที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วขอเชิญลงโฆษณาฟรี
รายละเอียดดังนี้
ลงโฆษณาฟรี

3/31/2011

ขายผลิตภัณฆ์ ดร.สมชาย

ความเป็นมาของดร.สมชาย ผลิตภัณฆ์ดร.สมชาย ได้ตั้งต้นจากคลินิคผิวหนังหนึ่งแห่งใจกลางกรุงเทพฯ โดยผู้ก่อตั้งของเรา ดร.สมชาย เรืองวัฒนสุข ในปี พ.ศ. 2514 หลังจากดร.สมชาย ได้จบจากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ไปศึกษาต่อที่สถาบันผิวหนัง รพ.เซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากนั้นได้ทำงานในแผนกโรคผิวหนัง พร้อมทั้งสอนวิชาผิวหนังที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่อ ณ แผนกโรคผิวหนัง รพ.กลาง ก่อนจะไปเปิดคลินิค ส่วนตัว จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผิวหลากหลายประเภท ตามความต้องการของคนไข้ รวมทั้งลูกค้าทั่วไป จากการวางขายในคลินิค ไม่นานก็ได้กระจายวางขายทั่วประเทศ มีแพทย์และเภสัชกรมาร่วมงานมากมาย และได้ขยายคลินิคออกไปอีกหลายสาขาเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทุกวันนี้ ทีมงานแพทย์และเภสัชกรของเราก็ยังคงค้นคว้า วิจัย สรรหาวิทยาการใหม่ๆ และสารสกัดจากธรรมชาติดีๆ มาเป็นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อาจไม่ส่งผลดีต่อผิวในทันทีทันใด แต่ผิวจะค่อยๆ ดีขึ้น และไม่ส่งผลเสียต่อผิวในระยะยาวเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมอ่อนโยน ไม่ระคายเคือง เราไม่เคยทำการทดลองผลิตภัณฑ์ของเราในสัตว์ จึงสบายใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ไม่ได้มาจากการทำร้ายสัตว์ชนิดใด โรงงานดร.สมชาย ตั้งอยู่ใน จ.นนทบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ISO 9001/2000 นับเป็นโรงงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ดำเนินการโดยองค์กรเอกชน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของเรายังเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ทั้งจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารชั้นนำหลากหลายฉบับ รายละเอียด ศูนย์บริการดร. สมชาย ได้เปิดสาขาแรกที่สยามแสควร์มากกว่า 16 ปี แล้วได้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง แล้วเริ่มขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำการค้นคว้าวิจัย แล้วพัฒนาทดสอบสินค้า และบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจด้านของประสิทธภาพ และคิดค้นเพื่อพัฒนาสินค้า แล้วบริการใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการรองรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 จาก BVQI และ GMP (Good Manufacturing Practice) จากคณtกรรมการอาหารและยา โดยมีรางวัลจากสถาบัน ต่างๆ เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จมากมาย อาทิ รางวัลเกียรติยศสินค้ายอดเยี่ยมประเภท เครื่องสำอาง จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนิตยสารผู้นำการตลาดประเภทเครื่องสำอาง ปี 2536 คุณสมบัติผู้ร่วมทุน 1. เป็นผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ และต้องการความสำเร็จ 2. มีพื้นฐานทางธุรกิจที่มั่นคง และมีความพร้อมในการลงทุน 3. มีความตั้งใจ และมีเวลาให้กับธุรกิจ 4. มีความรู้ด้านการบริหารทั้งด้านการเงิน และบุคลากร การเลือกทำเลที่ตั้งร้าน 1. มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายในบริเวณรอบร้านเพียงพอ 2. ไป-มาสะดวก สามารถเห็นได้จากถนนใหญ่ (กรณีไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้า) 3. กรณีอยู่ในห้างสรรพสินค้า ต้องเป็นห้างที่มีศักยภาพในการบริหารที่ดี 4. บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละสาขา ตั้งอยู่ห่างกันไม่ต่ำกว่า 8-10 กม. โดยพิจารณาจำนวนประชากรบริเวณนั้นๆ ประกอบ รูปแบบของศูนย์บริการ แบ่งเป็น 2 ขนาด คือ แบบ A 50-100 ตร.ม. แบบ B 100 ตร.ม. ขึ้นไป สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สมชาย (Dr.Somchai) โทรศัพท์ 0-2251-1431, 0-2255-2805