เชิญลงโฆษณาฟรี

สำหรับท่านที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วขอเชิญลงโฆษณาฟรี
รายละเอียดดังนี้
ลงโฆษณาฟรี

3/23/2011

ขายน้ำอ้อยสด ไร่ไม่จน

ขายน้ำอ้อยสด ไร่ไม่จน
ขายน้ำอ้อยสด ไร่ไม่จนใครจะคิดบ้างว่า น้ำอ้อยคั้นสด จะมาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มียอดขายไม่น้อยในแต่ละปี ไอเดียการนำธุรกิจที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ธุรกิจธรรมดาๆที่เราเห็นจนชินตา แต่จะแตกต่างกันออกไป เมื่ออยุ่ในการบริหารของคนที่เข้าใจเรื่องการทำธุรกิจ


ดังเช่น “น้ำอ้อยไร่ไม่จน” ที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546 จากการร่วมทุนของเกษตกรชาวไร่อ้อย ตำบล กรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่เชี่ยวชาญการปลูกอ้อยมานาน กว่า 50 ปี โดยใช้ระบบชลประทานใต้ดินและการคัดสายพันธุ์อ้อยที่ดี และถูกต้องตามหลักวิชาการ จนประสบความสำเร็จเป็นอันดับ1 ในด้านการผลิตน้ำอ้อย สดพาสเจอร์ไรซ์ สามารถขายได้ทั่วประเทศและยังมีน้ำอ้อยสด ขายได้ตลอดทั้งปี เป็นเพราะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งหมดคือรากฐาน ของความเป็นเกษตรเชิงธุรกิจครบวงจรแบบพอเพียง ของ น้ำอ้อยไร่ไม่จน วันนี้กำลังก้าวไปสู่มาตราฐานการผลิต GMP, HACCP และ HALAL ซึ่งเป็นระบบคุณภาพระดับสากล ที่ทั่วโลกยอมรับกัน
ทุกวันนี้น้ำอ้อยไร่ไม่จนไดัรับการยอมรับและมีการเผยแพร่ตามสื่อ ต่างๆเช่น รายการทีวี,นิตยสาร ฯลฯ


น้ำอ้อยไร่ไม่จนมีความแน่วแน่ที่จะทำเพื่อสิ่งเหล่านี้

-ให้เกษตรกรและพนักงานทุกคน ได้มีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ

-ให้บริการสดสะอาดจากไร่ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและได้ มาตราฐาน

-พัฒนาเกษตรกรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

-ส่งเสริมความรู้และให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี่ให้ทันสมัย รายละเอียดน้ำอ้อยไร่ไม่จน

รูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์น้ำอ้อยไร่ไม่จน สินค้าที่ทางน้ำอ้อยไร่ไม่จน นำมาจำหน่ายนั้นจะเป็นนาอ้อยธรรมชาติ 100%

จุดเด่นของน้ำอ้อยไร่ไม่จน

คงเป็นเรื่องวัตถุดิบที่มีตลอดปีกับเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขบวนการผลิตสะอาดถูกหลักอนามัย สินค้ามีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นจึงตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและผู้จัดจำหน่ายFranchise Policy

ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการขายแฟรนไชนส์ โดยจะเน้นพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดสดและสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น เริ่มแรกได้กำหนดเขตขนส่งที่สะดวกก่อนคือ ราชบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี และ กรุงเทพฯ รูปแบบการลงทุนน้ำอ้อยไร่ไม่จน

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

1. บุคคลธรรมดา (ต้องเป็นคนที่มีใจรักในเรื่องของการบริการ มีความอดทนละเอียดอ่อนในทุกๆ เรื่อง เพราะอาหารเป็นเรื่องของความสะอาดและมีผลต่อสุขภาพของผู้อื่น)

2. เป็นเจ้าของอาคารที่ดิน หรือ เป็นเจ้าของสิทธิ์การเช่าพื้นที่ขาย

3. มีความพร้อมในเรื่องของเงิน

4. มีความตั้งใจจริงกับธุรกิจและให้เวลาพอสมควร

5. ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทกำหนดให้

งบประมาณการลงทุน

1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ไม่มีการเก็บ

2. ค่าเปอร์เช็นต์งานขายรายปีไม่มี

3. ค่าอุปกรณ์งานขายโต๊ะ, เครื่องปั่นเกล็ด, ถังแช่, อื่นๆ จำนวน 110,000 บาท

อุปกรณ์ที่ได้หลักๆมีดังนี้

-เครื่องปั่นเกล็ดน้ำแข็งรุ่น 3 โถ

-โต๊ะ

-สินค้าสำหรับโปรโมท (น้ำอ้อย 20 กก.,วุ้นน้ำอ้อย 20 กก.,นม 10 กก.)

-แก้ว ( ขนาด 7,12,16 ออนล์)

-ชุดทำความสะอาด

-ถังแช่ผลิตภัณฑ์ขนาด 300 ลิตร

สนใจธุรกิจน้ำอ้อยไร่ไม่จน

โทรศัพท์ 0-97731745, 0-1400-7374

ดำเนินการโดย บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด