เชิญลงโฆษณาฟรี

สำหรับท่านที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วขอเชิญลงโฆษณาฟรี
รายละเอียดดังนี้
ลงโฆษณาฟรี

8/22/2011

เลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ

ไส้เดือนสัตว์ที่เรามองข้ามมานาน ปัจจุบันนี้มีหลายๆคนเปิดฟาร์มไส้เดือนเป็นอาชีพกันแล้ว รายได้ดีเชียวล่ะ ผลิตภัณฆ์จากไส้เดือนมีมากมายหลายอย่าง เช่น มูลไส้เดือนใช้ทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ น้ำหมักมูลไส้เดือน,และตัวไส้เดือนก้มีโปรตีนสูงมาก วันนี้เรามารู้จักกับตัวอย่างของการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นอาชีพกัน


เลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ

ปัจจุบันตลาดปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อต่างๆ หรือกลุ่มผู้ที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ ก็จะทราบดีว่า ปุ๋ยมุลไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชั้นดี ช่วยปรับสภาพดิน คืนอินทรีย์วัตถุให้ดิน ทำให้ดินร่วนชุย เหมาะแก่การเพาะปลูก ปุ๋ยมูลใส้เดือนเป็นป็ยทีมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะโนต่างประเทศ ปุ๋ยมูลไว้เดือนมีขือ่เฟัยงค่อนข้างมาก จึงทำให้ปัจจุบันมีผู้ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนออกสู่ตลาดเพิ่มมากยิงขึ้น และตลาดก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนอกจากนีไส้เดือนทีเลี้ยงยังสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูงให้แก่สัตว์ต่างๆ เช่น ปลา กบ ไก่ เป็ด ฯลฯ หรือการนำไปแปรรูปเป็นไส้เดือนอบแห้ง เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์แบบต่างๆก็ได้เช่นกัน สามารถนำไปใช้ทำยาหรือแม้แต่ใช้ทำเครื่องสำอางได้อีกด้วยการทำฟาร์มไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย เป็นแนวทางในการผลิตปุ๋ยทีมีคุณภาพสูง และใช้เวลาสั้นกว่าการทำปุ๋ยหมักวิธีอื่น แถมยังช่วยจัดการสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

ขยะทุกชนิดที่เราสร้างขึ้นในแต่ล่ะวันนนั้น ก่อมลภาวะมากมาย ทำให้โลกร้อนขึ้น การหาวิธีการกำจัดอย่างไร เป้นเรื่องที่คิดกันมานาน ในทีสุดได้คำแนะจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้ ว่ามีวิธีการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อกำจัดขยะได้

ขั้นตอนแรกของการเลี้ยงไส้เดือน เราก็ต้องจับเบสก่อน คือเตรียมที่อยู่ของไสัเดือนให้พร้อม ซึ่งก็คือ ขี้วัวกับดินเป็นตัวหลัก นำมาคลุกเคล้าให้เปียกแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ จากนั้นวัดอุณหภูมิหนึ่งอีก 1 ครั้ง อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศา เราก็จะเทลงในบ่อ แล้วก็เอาพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไส้เดือนใส่ลงในบ่อ โดยจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3 เดือน ให้อาหารจำพวกเศษผักและเศษอาหาร โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกำจัดเศษผักและเศษอาหารเหล่านี้ ไส้เดือนจะมากินอาหารที่เราให้ ช่วยการย่อยสลายดูดกินเศษขยะเหล่านี้พร้อมกับการถ่ายไปปัสสาวะไป ซึ่งคุณสมบัติของปัสสาวะไส้เดือนจะช่วยดับกลิ่นได้อีกด้วย ภายใน 3 เดือนขยะที่ไส้เดือนช่วยย่อยแล้วจะหมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราให้ทรือเบส คือ ดินและขี้วัว ไส้เดือนก็จะกินหมดภายใน 3 เดือน ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นปุ๋ทั้งหมด จากนั้นเราก็จะนำมาแยกตัวไส้เดือนออกจากปุ๋ย โดยนำมาร่อนแยกออกมาเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ส่วนทีเหลือก็จะเป็นมูลทั้งหมด

บ่อสำหรับที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์นั้น เราจะต้องทำเป็นบ่อสโลฟ มีท่อน้ำต่อไปที่บ่อเก็บน้ำหมัก ซึ่งมีธาตุอาหารครบถ้วนเหมือนกับมูลไส้เดือน เราสามารถทำน้ำหมักมูลไส้เดือนให้เข้มข้นจนเป็นน้ำจุลินทรีย์ ซึ่งมีคุณสมบัติกำจัดกลิ่น และบัดน้ำเสียได้ เหมาะสำหรับใช้ตามครัวเรือน และโรงงานต่างๆ ซึ่งช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี

ไส้เดือนที่นิยมเลี้ยงมีอยู่ 2 ชนิด
1.สายพันธุ์ไทย คือ ขี้ตาแร่
2.สายพันธุ์ต่างประเทศ คือ แอฟริกัน ไทเกอร์ บูลวอน

การเลี้ยงไส้เดือนไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย คือ ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เช่น เรื่องการให้อาหารจะให้แบบโรยหน้า หรือแบบฝังกลบก็ได้ แต่เราต้องรู้วิธี ให้อาหารถ้าอาหารที่ให้ เน่าและเป็นน้ำมันเราก็ต้องรินส่วนที่เป็นน้ำออกก่อน แล้วก็นำไปล้างเพื่อให้คราบหรือเกล็ดน้ำมันออกไปก่อน เพราะถ้าน้ำมันลงไปในบ่อแล้ว มันจะไปเคลือบตัวไส้เดือน ทำให้เข้าหายใจไม่ได้ เพราะไส้เดือนจะหายใจทางผิวหนัง จะทำให้ไส้เดือนตายได้ อีกอย่างผลไม้ทีมีความเป็นกรด เช่น สับปะรด มะละกอสุก หรือว่าผักที่เน่ามากๆ เราก็ต้องมีวิธีการให้ เพราะไม่เช่นนั้น อาหารพวกนี้จะทำให้ไส้เดือนตัวเปื่อยและตายได้ในที่สุด

การขยายพันธุ์ของไส้เดือน
ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน อยู่ระหว่างลำตัวไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวเองได้ ต้องเอาลำตัวมาแลกเปลี่ยนกัน โดยเอาลำตัวมาแตะกัน ไส้เดือนพอผสมพันธุ์แล้ว ประมาณ 7 วัน ก็จะออกไข่ทั้ง 2 ตัวในถุงไข่นั้นก็จะมีไข่หลายฟอง และคนไข้แต่ละฟองก็จะมีลูกไส้เดือน ตั้งแต่ 2-20 ตัว แล้วแต่ความสมบูรณ์ของการเลี้ยง ถ้าเลียงดูแลดีมากๆ ได้ลูกไส้เดือนเยอะๆ

ปัจจุบันเรามีสมาคมผู้เลี้ยงไส้เดือน จะมาแลกเปลียนพูดคุยเรื่องต่างๆกัน เครือข่ายบางคนก็เพาะพันธุ์เดือนขายบางคนก็จะทำเฉพาะปุ๋ยขาย

** บริษัท เจเนอรัลฟาร์ม ซัพพลายส์ จำกัด มีมูลไส้เดือน 100% น้ำหมักมูลไส้เดือน 100% น้ำจุลินทรีย์เข้มข้นปัจจุบันมีทั้งหมด 3 ตัว มีจำหน่ายทีร้านต้นไม้สวนจตุจักร ตามร้านค้าที่ขายต้นไม้เเละอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ทั่วไป


สนใจเป็นตัวแทนจำหนาย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท เจเนอรัลฟารม ชัพพลายส์ จำกัด 669/46 ถ.วงศ์สว่าง ซอย 29 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 08-9191-7534, 08-1386-7534