เชิญลงโฆษณาฟรี

สำหรับท่านที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วขอเชิญลงโฆษณาฟรี
รายละเอียดดังนี้
ลงโฆษณาฟรี

2/16/2009

วัตถุประสงค์

blog นี้จัดทำขึ้นเพื่อ ต้องการจุดประกายไอเดีย สำหรับนักสู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริม จากงานประจำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง ในภาวะเศรษฐกิจ ที่นับวันมีแต่ถดถอย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต เชิญชวนเพื่อนร่วมชาติมาช่วยกันสร้างสรรค์ อาชีพในฝันให้เป็นจริง ใครมีไอเดียดีไอเดียเด็ด เข้ามาร่วมกัน สนับสนุนเพื่อนๆ ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เสื่อมทรามนี้ไปด้วยกัน ขอร่วมเป็นกำลังใจให้นักสู้ทุกท่านผ่านภาวะนี้ไปด้วยกัน จนถึงจุดหมายของแต่ละคน